Гэрэл зураг

pp3
2016.05.15

Дэлхийн шилдэг гэрэл зураг

World press photo-2016 уралдааны "Орчин үеийн асуудлууд" сэдэвт ганцаарчилсан төрөлд эхний гурван байрт...

6
2016.05.14

Хүүхэд бүрт хайр халамж хэрэгтэй

Bright side агентлаг өдөр бүр нэг сонин содон зураг онцолдог. 2016.04.30-аас өнөөдрийг хүртэл онцолсон...

3
2016.05.07

Дэлхийн шилдэг 100 гэрэл зураг. Цуврал 10

Дэлхийн шилдэг 100 гэрэл зургийг Bright Side агентлаг цуглуулжээ. Эдгээр зураг нь ямар нэгэн программын...

5
2016.05.04

Дэлхийн шилдэг 100 гэрэл зураг. Цуврал 9

Дэлхийн шилдэг 100 гэрэл зургийг Bright Side агентлаг цуглуулжээ. Эдгээр зураг нь ямар нэгэн программын...

5
2016.05.02

Дэлхийн шилдэг 100 гэрэл зураг. Цуврал 8

Дэлхийн шилдэг 100 гэрэл зургийг Bright Side агентлаг цуглуулжээ. Эдгээр зураг нь ямар нэгэн программын...

5
2016.05.01

Дэлхийн шилдэг 100 гэрэл зураг. Цуврал 7

Дэлхийн шилдэг 100 гэрэл зургийг Bright Side агентлаг цуглуулжээ. Эдгээр зураг нь ямар нэгэн программын...