Сурвалжлага

SSL15140
2016.04.04

ГАМШГИЙГ ГАЙХАМШИГ БОЛГОХ ЭХЛЭЛ-2

Есдүгээр сарын 26. Бид Жаргалант сумын иргэдийн байгаль орчноо хамгаалах чиглэлээр санаачлан...

SSL15136
2016.04.04

ГАМШГИЙГ ГАЙХАМШИГ БОЛГОХ ЭХЛЭЛ-1

Манай орны нийт газар нутгийн 90 хувь цөлжилтөд өртөмтгий, 40 гаруй хувь нь цөл, цөлөрхөг хээрийн...